Nord-Aurdal frisklivssentral

Fagernes

Kontaktperson
Torunn Skammestein Aarebru
Telefon
94839490
Type
Kommunal
Aktivitet
Samtale/veiledning,Kurs/foredrag,Aktivitetstilbud
Område
Nord-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler, oppfølging av egenaktivitet eller deltakelse i gruppebaserte tilbud. Man kan ta direkte kontakt selv, eller få henvisning fra lege.
Formell kompetanse
Frisklivsveileder i Nord-Aurdal er utdannet fysioterapeut

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.