Livets Senter

Leira i Valdres

Kontaktperson
Ingar Jensen
Telefon
976 85 601
Type
Frivillig-lag-forening
Aktivitet
Samtale/veiledning,Møteplass,Kulturtilbud
Område
Nord-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Menigheten har et godt miljø, med mennesker i alle aldre. I dag samler vi 20-30 til gudstjenesten vår. Vi legger vinn på å bygge gode relasjoner med andre i samfunnet. Siden det er få og små menigheter utenom Den norske kirke i Aurdal, opplever vi at vi har et stort ansvar. Vi har også gode relasjoner både med kirka og det øvrige frikirkelige miljøet i området.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.