Leira grendelag

"Gulbygningen" Leira i Valdres

Kontaktperson
Anita Gryhte
Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Aktivitetstilbud,Kulturtilbud
Område
Nord-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Laget har som oppgåve å dra i gang tiltak til beste for befolkninga på Leira. Laget arrangerer Leira-kveldar, akedagar, trimturar, har ruskenaksjon i Leira kvar vår og gir ut lagsbladet ”Leira grendelag informerer”.
Formell kompetanse
Hvilke lag og foreninger / aktiviteter er i forbindelse med Gulbygningen?

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.