Leira grendelag

Kontoradr.: Sylvsmedvegen 6, 2920 Leira

Kontaktperson
Anita Grythe
Telefon
41927629
Type
Frivillig-lag-forening
Aktivitet
Aktivitetstilbud,Kulturtilbud
Område
Nord-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Laget har som oppgåve å dra i gang små tiltak til beste for befolkninga på Leira.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.