Aurdal og Sørskogen arbeiderlag

Kontaktperson
Bjørn Husevold
Telefon
61 36 51 32
Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Møteplass
Område
Nord-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Lag innunder Nord-Aurdal Arbeiderparti. Politisk og sosialt møtested for folk fra Aurdal, Sørskogen, Vestringsbygda og Åbjør.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.