Etnedal Pensjonistlag

Etnedal

Kontaktperson
Engebret Strande
Telefon
474 45 976
Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Samtale/veiledning
Område
Etnedal
Beskrivelse av virksomheten
Pensjonistforbundet vil jobbe for at alle pensjonister er sikret økonomisk trygghet og forutsigbarhet gjennom ulike faser og livssituasjoner i alderdommen. Vi vil jobbe for at eldre kan stå lenger i arbeid i et arbeidsliv fritt for aldersdiskriminering.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.