Tid som gave - Å fullføre et liv

10.04.2019 15:00 - 10.04.2019 19:00

Foredragsholder Astrid Rønsen er førstelektor ved NTNU Gjøvik og fagansvarlig for videreutdanningen i palliativ omsorg. Rønsen er forfatter og ikke minst ildjel innenfor hospicemiljøet i Norge.

Denne invitasjonen går ut til helsepersonell som arbeider med pasienter i livets sluttfase, de frivillige som er med i  Tid som gave-prosjektet og prestetjeneten i Valdres.

Vi ønsker en arena for dialog, felleskap og fag. Fokus på det eksistensielle rom i denne livsfasen er ønskelig.

Møterom: Audietoriet på VLMS

Se artikkel under "Nyheter" for ytterligere informasjon

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes